ניהול יומנים

טיפול במשימות שוטפות

מענה לשיחות והודעות

שירותי גביה

ניהול לקוחות וספקים

ניהול תזרים

טיפול בחשבוניות והכנת ניירת לרו"ח

רכש ולוגיסטיקה